Архив от уеб камерата на вр. Ботев. Моментна снимка към 07:03ч. на 16.09.2019г.
Важно! Този архив е наличен за периода: 13.11.2018 - 17.09.2019 (съществуват пропуски в някои от дните)
Изберете ден и час:
Година:   Месец:   Ден:   Час:      [Reset]
Изберете скорост (кадри/сек):          Пуснете time-lapse за денонощието:   
Ръчна навигация: