Сензор за соларна радиация - Не се предлага в момента!

260.00лв.

Не се предлага!

Сензор за измерване на интензитета на слънчевата радиация и общата акумулирана слънчева енергия

Изчерпан

Сподели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Описание

Соларния сензор е от т.н. тип One wire sensor, предназначен за регистриране на сумарната (пряка и разсеяна) слънчева радиация и добавянето на този показател към набора от метеорологични елементи, измервани от автоматична метеорологична станция. Соларният сензор  по своята същност е фотоволтаичен сензор. В зависимост от интензитета на светлината, напрежението което се измерва в двата края на сензора е различно и тази зависимост между двата параметъра  – осветеност и индуцирано напрежение се използа за превръщане на суровите данни в крайни. 

Суровите данни от такъв соларен сензор имат размерност на напрежение [mV] и могат да бъдат показани от приложения като, One wire viewer или Weather Display software. За преобразуване на това напрежение в крайни стойности на соларния интензитет /във w/m2  / препоръчваме Weather Display software, където соларните данни се изобразяват зедно с останалите метеоданни. 

Важно: Интегрирането на соларен сензор към метеосистема чрез програмата Weather Display, добавя към системата общо три измервани параметъра:

–                 Сумарна слънчева радиация във w/m2;

–                 Продължителност на слънчевото греене в часове/ден;

–                 Изпарение в мм воден стълб/ден.

Платката на сензора се намира в защитна кутия, а силициевия фотодиод е изведен в стъклена епроветка. Това се прави за да се защити цялата конфигурация от неблагоприятните атмосферни влияния при външен монтаж!

С доставката на соларния сензор получавате:

–                 Соларен сензор в защитна кутия;

–                 Кабел с дължина 20м. за връзка между сензора и компютъра;

–                 1-wire USB адаптер за включване на кабела към USB порта на компютъра.