Условия за доставка


1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка.
2. При избор на “доставка с наложен платеж”, клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя.
3. Поръчаната стока се доставя подходящо и сигурно опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес weathershop-bg.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
5. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.
6. При доставка с опция „Отвори преди да платиш” се заплаща куриерската такса, след което клиента може да провери доставката и след като я одобри да я плати
ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин weathershop-bg.com
и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
– при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
– не е спазен предварително уговорения срок за доставка;
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
– цената не съответства на оферираната;
– при условията на чл. 69, ал.3 от ЗЗППТ;
Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:
– Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гарационни;
– В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.