WS2355 - Weather station

409.00лв.

WS2355 е утвърден продукт на La Crosse Technology и е един от най-продаваните модели метеостанции на компанията. Снабдена със сензори за вътрешна и външна температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра и количество на валежите, станцията е лесна за монтаж и експлоатация.

Изчерпан

Сподели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Описание

Софтуерът за обработка и визуализация на данните от компютър и възможноста за публикацията им в интернет, както и многото форми на уеб визуализация правят този продукт изключително атрактивен.

Технически характеристики:

Дата и час:

 • Радио контролиран часовник (Frankfurt antenna / DCF-77 Signal)
 • Ръчна настройка на дата и час
 • 12 или 24 часов дисплей
 • Часова зона: +/- 12 часа
 • Изобразяване на ден/ дата/ месец на дисплея


Температура:

 • Единици за измерване на външната и вътрешната температура: °C или °F
 • Обхват за вътрешната температура: от –9.9°C до +59.9°C
 • Обхват за външната температура: от –29.9°C до +69.9°C
 • Резолюция за външната и вътрешната температура: 0.1°C
 • Запаметяване на максималната и минималната стойности на температурата с техните дата и час
 • Измерване на вътрешна температура през 15 секунди


Влажност:

 • Единица за измерване на вътрешната и външната влажност: % относителна влажност
 • Произведен в Швейцария сензор с висока разделителна способност
 • Обхват: от 1% до 99%
 • Резолюция: 1%
 • Точност: +/- 3%
 • Запаметяване на максималната и минималната стойности на влажността с техните дата и час
 • Показване на точка на оросяването
 • Запаметяване на максималнате и минимална стойности на точката на оросяване с техните дата и час
 • Измерване на вътрешната влажност през 30 секунди


Атмосферно налягане:

 • Барометър с икона на дисплея
 • Тренд на налягането
 • Атмосферно налягане в hPa или ммHg
 • Диапазон на измерване на налягането от 300 hPa до 1099 hPa
 • Налягане приведено към морското равнище (от 920 hPa до 1080 hPa)
 • Настройка за ниво на чувствителност на налягането
 • Запаметяване на максималната и минималната стойности на налягането с техните дата и час


Вятър:

 • Единици за измерване на скоростта на вятъра: km/h, m/s, knots, mph или Beaufort
 • Обхват: от 0 до 180 km/h (или от 1 до 49.9 m/s)
 • Показване на 360° компас за посоката на вятъра
 • Запаметяване на максималната и минималната стойности на вятъра с техните дата и час
 • Показване на Windchill /температура с отчитане на вятъра/
 • Запаметяване на максималната и минималната стойности на Windchill с техните дата и час


Количество на валежа:

 • Показване на количество на валежа – за 1 час, за 24 часа или сумарно количество
 • Единици за количество на валежа: mm или inch
 • Диапазон на измерване на валежа: от 0 до 999.9 mm (за 1 или 24 часа) и от 0 до 2499 mm (за сумарното количество валеж)
 • Резолюция: 0.5 mm
 • Количество валеж на импулс: 0.518 mm
 • Запаметяване на максималната и минималната стойности за валежа с техните дата и час
 • Самоизливащ се сензор за дъжд


Аларми:

 • 21 типа аларми (за високи и ниски стойности):
  • Час
  • Буря (възможност за звукова аларма)
  • Вътрешна температура (горен и долен праг)
  • Външна температура (горен и долен праг)
  • Вътрешна относителна влажност (горен и долен праг)
  • Външна относителна влажност (горен и долен праг)
  • Windchill (горен и долен праг)
  • Точка на оросяване (горен и долен праг)
  • Количество на валежите за 24 часа и за 1 час
  • Приведено атмосферно налягане (горен и долен праг)
  • Скорост на вятъра (горен и долен праг)
  • Посока на вятъра


PC връзка:

 • Връзка с компютър
 • Включени в комплекта CD-ROM (на английски, френски и немски) и кабел за връзка на базовата станция с компютър /RS232/ – 2 метра
 • Възможност за обработка на данните на компютър /графики, експорт към текстов и excel файл/ и визуализация в интернет
 • Буферна памет за 175 записа на данни за времето
 • 433 MHz честота на трансмисия на външния Т/Х сензор
  • Ако скоростта на вятъра е над 10 m/s, трансмисията е на всеки 32 секунди
  • Ако скоростта на вятъра е под 10 m/s, трансмисията е на всеки 128 секунди
  • Или на всеки 10 минути, ако станцията е загубила външния сензор след 5 опита за прихващането на Т/Х сензора (всички външни данни ще бъдат заменени с индикация на дисплея „–“ , с изключение на количеството на валежа)
 • Ако трансимисята между външния Т/Х сензор и екрана на станцията е кабелна, данните се актуализират на всеки 8 секунди
 • 433 MHz безжична или кабелна трансмисия
 • Обхват на безжичната 433 MHz трансмисия на външния Т/Х сензор – 100 метра (при открит терен)
 • 10-метров кабел в комплекта за кабелна връзка (може да бъде удължен с още до 10 метра)
 • Настройка на контраста на LCD дисплея в степени от +1 до +8

 
Размери:

 • Главна конзола ( L x W x H) = 155.4 x 31.8 x 158.9 mm
 • Термо/хигро сензор ( L x W x H) = 71.5 x 73 x 136 mm
 • Дъждомер ( L x W x H) = 140 x 70 x 137 mm
 • Анемометър ( L x W x H) = 250 x 277.6 x 77.9 mm


Гаранция:

 • 1 година