WS3650 – Complete touch screen weather station

569.00лв.

Ако искате да сте винаги на „ти“ с времето, метеорологична станция на La Crosse WS3650 е тъкмо за Вас.

Изчерпан

Сподели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Описание

Сензори за външна и вътрешна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, количество на валежите и атмосферно налягане, с помощта на високочувствителен LCD екран WS3650 показва фактическото състояние на времето и може да представя неговата история в графичен вид. Ако желаете да проследите хода на метеорологичните елементи за дълъг период от време, то това става лесно с приложения към станцията софтуер, съвместим с всички операционни системи на Windows. Във възможностите на станцията е и онлайн визуализация на данните в интернет.

WS3650 e модел от 2008г. и представлява нова – подобрена версия на легендарната метеостанция WS3600. Тя включва всички компоненти на своя предшественик, но значително е повишила честотата на изпращане на информацията от сензорите до основната конзола. Сега това става на всеки 4 до 6 секунди. Изключително предимство пред своите конкуренти дава дъждомерът към станцията, който измерва валежите с точност до 0,1 мм и актуализира данните през 6 секунди.

Технически характеристики:

Час:

 • Радио-синхронизиран часовник (Frankfurt antenna / DCF-77 Signal)
 • DCF-77 ON/OFF функция
 • Ръчно настройка на часа
 • 12 и 24 часов дисплей
 • Настройка на часовата зона
 • Ден/дата/месец на дисплея
 • Аларма

LCD екран:

 • LCD екран с 21 “touch areas”
 • Интерактивен екран с 32 текстови съобщения за непосредствена информация за времето
 • Осветление на екрана
 • Регулиране на контраста на екрана в степени от 0 до 8

Положение на основната конзола на станцията:

 • Възможност за монтаж на стена или свободно поставяне върху маса

Вътрешна температура:

 • Мерни единици: °C или °F
 • Обхват: от –9.9°C to +59.9°C
 • Резолюция 0.1°C
 • Запаметяване на максималната и минималната стойност с техните час и дата

Вътрешна влажност:

 • Относителна влажност в % RH
 • Висококачествен сензор
 • Обхват от 1% до 99%
 • Резолюция 1%
 • Точност: +/- 3% при температура > –10°C и < +40 °C  и +/- 5% извън този диапазон
 • Запаметяване на максималната и минимална стойност с техните дата и час
 • Измерване през 20 секунди


Прогноза:

 • Барометър с три икони
 • Барометрична тенденция
 • Избор на икона за предупреждение при тренд на налягането между 2 и 4 hPa

Атмосферно налягане:

 • Мерни единици hPa или inHg
 • Диапазон за локално налягане от 300 hPa to 1099 hPa
 • Резолюция: 0.1 hPa
 • 7 стъпкова история на налягането за последните 24 или 72 часа
 • Абсолютно /локално/ и относително /към морско равнище/ налягане по избор от 920 hPa до 1080 hPa
 • Настройка на чувствителността на барометъра
 • Запаметяване на екстремните стойности на налягането с техните час и дата

Външна температура:

 • Мерни единици °C или °F
 • Обхват: от –29.9°C to +59.9°C
 • Резолюция: 0.1°C
 • Запаметяване на максималната и минималната стойност с техния час и дата
 • Измерване през 4,5 секунди

Външна влажност:

 • Относителна влажност в % RH
 • Висококачествен сензор
 • Обхват от 1% to 99%
 • Резолюция 1%
 • Точност: +/- 3% при температура > –10°C и < +40 °C  и +/- 5% извън този диапазон
 • Запаметяване на максималната и минимална стойност с техните дата и час
 • Измерване през 4,5 секунди

Точка на оросяването:

 • Запаметяване на максималната и минимална стойност с техните дата и час

Скорост и посока на вятъра:

 • Мерни единици: km/h, m/s, knots, mph или Beaufort
 • Диапазон: от 0 to 180 km/h (или от 0 to 50 m/s)
 • Посока на вятъра в градуси от 0 до 360°
 • Резолюция: 0.1 m/s
 • Запаметяване на максималната и минимална стойност с техните дата и час
 • Над 16 различни аларми свързани с параметрите на вятъра
 • “Windchill” характеристика на вятъра
 • Запаметяване на максималната и минимална стойност с техните дата и час

Валежи:

 • Избор на периода на измерване на дисплея: за 1 час, за 24 часа или за целия период
 • Мерни единици: mm или inch
 • Обхват: от 0 до 999.9 mm (за 1 или 24 часа), от 0 to 9999 mm (за 1 седмица , 1 месец и целия период)
 • Резолюция: 0.1 mm
 • Запаметяване на максималната и минимална стойност с техните дата и час
 • Измерване през 6 секунди


Аларми:

 • 21 типа аларми

PC връзка:

 • Връзка с компютър
 • Включен в доставката CD-ROM (на Френски, Английски и немски език), както и 2 метра кабел за връзка между главната конзола на станцията и компютъра
 • Експорт на събраната от станцията информация в удобен за разглеждане вид посредством приложен софтуер
 • Съхранение на 1750 позиции на времето
 • Настройка на интервала за запаметяване от 1 минута до 24 часа
 • Стабилна буферна памет

Честота на предаване на данните:

 • На всеки 4.5 секунди за термо/хигро сензора
 • На всеки 6 секунди за дъждомера

Трансмисия:

 • Безжична за термо/хигро сензора и дъждомера
 • Честота 868MHz
 • Обхват – 100 метра

В комплекта на станцията се включва:

 • Главна конзола
 • 1 външен термо/хигро сензор (TX 31 IT+)
 • Дъждомер (TX 34 IT+)
 • Ветромер (TX 23 IT+)
 • Кабел за връзка между ветромера и термо/хигро сензора
 • 1 AC/DC адаптор
 • 1 кабел за връзка с PC
 • CD-Rom със софтуер /HEAVY WEATHER/
 • Ръководство на потребителя на 6 езика /Френски, Английски, Немски, Италиански, Испански и Холандски/

Размери:

 • На станцията: (L x W x H) = 154.6 x 30 x 255.1 mm
 • На термо/хигро сензора (L x W x H) = 57.3 x 156.9 x 62 mm
 • На дъждомера (D x H) = 131.6 x 151.5 mm
 • На ветромера (L x W x H) = 250 x 276.2 x 145.9 mm

Захранване:

 • 3 x AA batteries, IEC LR6 1.5 V за основната конзола или AC/DC адаптор
 • 2 x AA batteries, IEC LR6 1.5 V за термо/хигро сензора
 • 2 x AA batteries, IEC LR6 1.5 V за дъждомера

Гаранция:

 • 1 годинаДопълнителна информация

Тегло 3.0 kg